Selecteer een pagina

KwalificatieKamer

Beroepen & Competenties

KwalificatieKamer 

De Stichting KwalificatieKamer bevordert en borgt de vakbekwaamheid en duurzame inzetbaarheid van ‘werkend Nederland’.

Wat we doen..

*Ontwikkelen Branche-kwalificaties

*Opzetten en beheren Beroepsregisters

*Faciliteren Vakscholen

 

 

Wie wij zijn en wat we doen

Ook in coronatijd groeit het aantal vacatures. Dit zal de komende jaren alleen nog maar toenemen door de snelheid waarmee digitale ontwikkelingen plaatsvinden.

Een groot aantal werkenden zal de komende jaren de arbeidsmarkt verlaten, zij gaan met pensioen. Dit vergroot de discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Het reguliere beroepsonderwijs kan de vraag naar specifiek technisch geschoold personeel niet aan. Enerzijds omdat de snelheid van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een stuk hoger ligt dan bij de onderwijsinstellingen. Gewenst geschoold personeel wordt daardoor steeds schaarser.

Anderzijds omdat er steeds meer scholingsbehoefte is van bestaand personeel.

Het reguliere beroepsonderwijs is hier niet op toegerust.

Alle branches zijn op zoek naar oplossingen voor deze problematiek. De KwalificatieKamer adviseert en ondersteunt bij het ontwikkelen van ‘vakscholen’, waar kwalitatief hoogstaand onderwijs wordt geboden dat naadloos aansluit op de wensen en behoeften in een snel veranderende arbeidsmarkt.

“Ik wil een extra stap zetten voor het beroepsonderwijs in Nederland. Het is voor voor jongeren en ouderen van het grootste belang dat zij een goede opleiding kunnen volgen die aansluit op de arbeidsmarkt.”

Ingrid van Engelshoven,

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Accreditatie en Registratie

De KwalificatieKamer werkt nauw samen met de ExamenKamer en Nationaal Kennis Centrum EVC voor de accreditatie en waarborging voor vakopleidingen.

Wijnand Prins

Wijnand Prins

Arbeidsmarkt

Wijnand weet door zijn kennis, inzicht en netwerk precies aan te sluiten bij de wensen en behoeften van branches.

Jan van den Broek

Jan van den Broek

Finance & Compliance

Jan heeft ruime kennis en ervaring bij ondernemingen en organisaties in diverse sectoren en is daarmee voor iedere organisatie een baken van (financiële) rust.

Mail

Adres

Salvador Allendelaan 16
1945 EX Beverwijk

Telefoon nummer

0651703838

E-mail

info@kwalificatiekamer.nl